Àmbits d'expertesa

Per ajuntaments i empreses de gestió dels serveis municipals d'aigües

Plans Directors d'Abastament i Clavegueram

Documents amb objectius consensuats amb el gestor i amb l'aplicació dels estàndards de l'ACA i les metodologies de la IWA (International Water Association) i l'AWWA (American Water Works Association)

Auditories sobre l'eficiència hidràulica i Plans de Conservació

Procediment per reduir els volums d'aigua no facturada (fuites, frau, subcomptatge, etc) i a la vegada que augmentar l'aigua facturada i si és possible contenir els consums.

Documentació tècnica, administrativa i econòmica

Documents tècnics (auditories), administratius (contractes i plecs) i econòmics (estudi de tarifes) per una millora continuada del servei