En Josep M. Campanera Alsina després de realitzar el mestratge en Gestió i Tecnologia de l’Aigua (UPC, UOC, 2019) crea Aigualenc, una consultoria per l’eficiència en l’abastament municipal d’aigua potable. Aigualenc parteix de l’experiència en l’àmbit de l’anàlisi de dades i la passió per la gestió de l’aigua. Així, Aigualenc apropa les tecnologies i metodologies estandarditzades de la IWA (International Water Association), l’AWWA (American Water Works Association) i l’UKWIR (UK Water Industry Research) per una gestió eficient del cicle urbà de l’aigua.