Mesures factibles pels Plans Municipals de Conservació de l’Aigua i Plans d’Emergència en Situació de Sequera

Tots aquestes accions requereixen d’un disseny, implementació i avaluació posterior. Les mesures estan divides entre les encaminades reduir l’aigua no registrada (pèrdues) i les encaminades a moderar l’aigua registrada (consums), i a la vegada entre de diagnosi i d’acció. Al final del document hi teniu una simulació dels impactes d’un Read more…

Programa formatiu sobre interpretació de mesures de cabals i pressions a les xarxes de proveïment d’aigua potable

L’ús eficient i racional de l’aigua potable cada vegada agafarà més rellevància i s’acabarà afegint als tres objectius que actualment tenen tots els serveis municipals d’aigua potable de a) garantia de quantitat, b) garantia de qualitat i c) nivell de servei.  Un bon monitoratge de les pressions, volums i cabals Read more…

Programa formatiu sobre auditories hídriques per a empreses i ajuntaments: el camí cap a una gestió eficient dels recursos hídrics

L’ús eficient i racional de l’aigua potable cada vegada agafarà més rellevància i s’acabarà afegint als tres objectius que actualment tenen tots els serveis municipals d’aigua potable de a) garantia de quantitat, b) garantia de qualitat i c) nivell de servei.  Les auditories hídriques són l’eina imprescindible per un bon Read more…

Plans sistemàtics de reducció de les pèrdues reals (futies) en sistemes municipals de proveïment d’aigua potable

L’eficiència de les xarxes municipals de proveïment d’aigua potable cada vegada agafarà més rellevància i s’acabarà afegint als tres objectius que actualment tenen tots els serveis municipals d’aigua potable de a) garantia de quantitat, b) garantia de qualitat i c) nivell de servei. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de Read more…

Pla d’emergència en situacions de sequera (PE): accions en el curt termini per reduir les necessitats de proveïment d’aigua als municipis

1) Què són els Plans Municipals de Sequera (PE)? Un pla municipal de sequera o pla d’emergència en situacions de sequera (PE) recull un conjunt de mesures excepcionals que els servei municipal d’aigües hauran d’activar amb l’objectiu de reduir les necessitats municipals d’aigua en el curt termini d’acord amb les Read more…

Auditories hídriques IWA/AWWA: els punts clau!

1) Què són les auditories hídriques? Les auditories hídriques estableixen el balanç hídric del sistema de proveïment d’aigua potable segons el model normalitzat de l’IWA (International Water Association)/AWWA (American Water Works Association) en els àmbits temporals (estacionalitat) i geogràfics (sectorització) d’interès. El manual de l’AWWA, M36 Water Audits and Loss Read more…